Kvůli omezení ohledně COVID-19 musíme i my omezit trénink. Stadion je dále možné používat a tréninky probíhají v skupinách do max. 6 lidí. Domluvte se s vaším trenérem, kdo, kdy jak bude moct trénovat.

Bez přítomnosti trenéra nikdo nesmí na stadion.