2021/2022

V období 2021/2022 čerpal náš oddíl dotace z Jihočeského kraje:

Projekt: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v oddílu atletiky pro roky 2021/2022
Naplnění cíle: Dotace pomohla k zabezpečení činnosti, především k uhrazení nákladů na dopravu, startovné, ubytování a stravování při soustředěních a dále materiální zabezpečení oddílu (tretry, překážky).

2018

Pro rekonstrukci doskočiště pro skok o tyči v roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Jihočeského kraje ve výši 125.000,- Kč.

2017

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje "Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže" obdržela TJ Nová Včelnice, z.s. v roce 2017 částku 46 000,- Kč.